fbpx

Xsite® MANAGE – Tietosuojakäytäntö 15.5.2020

Novatron (”Novatron”, ”yritys” ja ”me”) tarkoittavta Novatron Oy:tä, joka on Pirkkalaan rekisteröity osakeyhtiö.

Tämä Novatronin tietosuojakäytäntöjä koskeva ilmoitus (”Tietosuojakäytäntö”) kuvaa, kuinka käsittelemme keräämiämme tietoja, kun käytät Novatronin tuotteita, ohjelmistoja ja palveluita (”Palvelut”).

Novatron kunnioittaa yksilöiden yksityisyyttä ja siksi haluamme antaa palveluitamme käyttäville henkilöille läpinäkyvästi tietoa tietojenkäsittelystämme. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tässä Novatronin tietosuojakäytännössä esitetyt tiedot annetaan mahdollisimman selkeällä ja selkeällä kielellä. Jos sinulla on kuitenkin tiedusteluja tai kysymyksiä koskien tietojenkäsittelytoimiamme tai tässä tietosuojaselosteessa esitettyjä tietoja, ota rohkeasti yhteyttä nettisivujemme ”Ota yhteyttä” -sivulla tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@novatron.fi .

Tämä tietosuojaseloste on laadittu täyttämään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) vaatimukset, jota sovelletaan suoraan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa 25.5.2018 alkaen. Novatron on sitoutunut noudattamaan sitä. voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisten henkilötietojen käsittelyyn liittyvien velvoitteiden kanssa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta.

Voidakseen tarjota sinulle tiettyjä Palveluiden ominaisuuksia Novatron voi pyytää henkilötietojasi. Sinun ei tarvitse antaa Novatronin pyytämiä henkilötietoja, mutta jos et tee niin, Novatron ei välttämättä pysty tarjoamaan sinulle tiettyjä Palvelujen ominaisuuksia.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on vapaasti antamasi, täsmällinen, tietoon perustuva ja yksiselitteinen suostumuksesi. Ennen kuin lähetät henkilötietoja Novatronille, sinua pyydetään antamaan suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn sekä linkin kautta vierailemaan tässä tietosuojakäytännössä saadaksesi lisätietoja.

Rekisteröidynä sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Jos haluat peruuttaa suostumuksesi, ole hyvä ja lähetä viesti osoitteeseen kirjeitse Novatron Oy, Jasperintie 312, 33960 Pirkkala, tai sähköpostitse ottamaan yhteyttä Novatroniin.

Mitä henkilötietoja Novatron kerää ja mihin tarkoituksiin.

Suostumuksenne perusteella Novatron kerää ja käsittelee:
a) henkilötiedot, jotka ovat tietoja, joita voidaan käyttää suoraan tai välillisesti yksin tai yhdessä muiden tietojen kanssa tunnistamaan sinut (”Henkilötiedot”); b) tekniset ja siihen liittyvät tiedot sinusta ja Ohjelmiston käytöstäsi, mukaan lukien Internet-protokollaosoitteesi, laitteiston tunnistustiedot, käyttöjärjestelmä, sovellusohjelmisto, oheislaitteet ja ohjelmiston käyttötilastot, jotka auttavat ohjelmiston toiminnassa ja toiminnassa. Ohjelmistot, päivitysten tarjoaminen, tuki, laskutus, markkinointi Novatronin toimesta tai sen puolesta sekä tutkimus ja kehitys (”Tekniset tiedot”); c) sijaintitiedot, joita käytetään tuotteissamme vain sovelluksen ollessa käynnissä ja tietosuoja-asetustesi mukaisesti. Voit hallita, milloin sijainti jaetaan muille, hallitsemalla tuotteen asetuksia (”Sijaintitiedot”); jäljempänä yhteisesti ”käyttäjätiedot”.

Novatron käyttää Palveluiden kanssa jaettavia käyttäjätietoja seuraaviin tarkoituksiin: Liiketoiminnan harjoittaminen ja Palvelujen tarjoaminen käyttäjille, yksityishenkilöille ja yhteisöille; Toimittaa Palvelut ja antaa sinulle pääsyn ja käyttöoikeuden Palveluihin; käyttää, tarkastaa, analysoida, kehittää, parantaa, hallita ja suojata Palveluita; Tilasto- ja tutkimustarkoituksiin sovellettavan lain mukaisesti; Palveluiden toimintojen ja asetusten mukauttamiseen; Kommunikoimaan sinun ja/tai tahon kanssa, joka on neuvonut sinua käyttämään Palveluita ja vastaamaan sinun ja/tai heidän pyyntöihisi.

Kun henkilötiedot on kerätty, Novatron ei käsittele niitä edelleen millään tavalla, joka on ristiriidassa edellä mainittujen tarkoitusten kanssa. Novatron ei hanki tai käsittele henkilötietojasi ennen kuin annat suostumuksesi sellaisiin toimiin.

Joka kerta kun kirjaudut palveluihin, tietyt tiedot, mukaan lukien kirjautumistiedot, lähetetään palvelimille, joita isännöi Novatron tai sen puolesta. Näitä tietoja käytetään pääsyyn tilillesi, palveluihin ja muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Novatron yhdistää kirjautumistiedot henkilötietoihin voidakseen tarjota sinulle Palvelut, joita sinulla on oikeus käyttää, ja toimittaakseen asiaankuuluvia tietoja.

Tietojen säilyttäminen

Novatron säilyttää henkilötietojasi ajanjakson, joka ei ylitä ajanjaksoa, joka (i) vaaditaan niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin ja käsiteltiin, tai (ii) kun käytät ohjelmistoa. Tämän jälkeen Novatron joko poistaa Henkilötiedot tai anonymisoi tiedot peruuttamattomasti, jotta sinua ei voida enää yhdistää sellaisiin anonymisoituihin tietoihin.

Henkilötietojen siirrot

Palveluissa käsiteltävät tiedot siirretään Novatronin palvelimille, kun aloitat tällaisen latauksen tai siirron ja jos olet muuten suostunut siihen. Tällaiset palvelimet voivat sijaita Euroopan talousalueen ulkopuolella kolmansissa maissa, joissa ei ole samanlaisia lakeja, jotka tarjoavat erityistä henkilötietojen suojaa tai joissa on erilaiset tietosuojasäännökset. Jos Novatron siirtää henkilötietojasi tällaisiin kolmansiin maihin, henkilötietoja suojataan tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla ja aina sovellettavan lain mukaisesti. Edellä olevasta huolimatta, jos ohjelmiston käyttömaan sovellettavat tietosuojalainsäädäntö (ja tämän seurauksena henkilötietojasi käsitellään) estävät tai kieltävät henkilötietojen rajat ylittävän siirron, Novatron kerää ja käsittelee henkilötietoja eivätkä siirrä sitä.

Henkilötietojen vastaanottajat

Novatron ei luovuta henkilötietoja kolmansien osapuolten saataville muihin tarkoituksiin kuin mahdollistaakseen Palveluiden käytön. Novatron voi käyttää kolmansien osapuolien käsittelijöitä tietojenkäsittelyyn Novatronin puolesta. Novatron on vastuussa sinua kohtaan sellaisen kolmannen osapuolen toimista ja laiminlyönneistä kuin omastaan. Mikäli Novatron siirtää Palvelujen kautta kerättyjä tai käsiteltyjä henkilötietoja kolmannelle osapuolen käsittelijälle, Novatron varmistaa aina, että kolmannen osapuolen palveluntarjoajaa sitovat asianmukaiset sopimustakuut kyseisen kolmannen osapuolen velvollisuuksista sovellettavan tietosuojan mukaisesti. lakia ja varmistaa aina, että henkilötietosi ovat suojassa vähintään samojen standardien mukaisesti kuin tässä tietosuojakäytännössä.
Luettelo henkilötietoja käsittelevistä Novatronin alihankkijoista toimitetaan pyynnöstä.

Käsitellessään henkilötietoja Novatron toteuttaa tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä, vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, manipuloinnilta, paljastamiselta ja siirtämiseltä sekä muulta laittomalta käsittelyltä.

Rekisteröityjen oikeudet

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaan sinulla voi olla tiettyjä oikeuksia rekisteröitynä. Sinulla on tarvittaessa oikeus pyytää Novatronilta pääsyä ja oikaisua tai poistamista tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Voit pyytää oikeuksiesi käyttöä lähettämällä Novatronille viestin. (Yhteystiedot) Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavalvontaviranomaiselle.

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Novatron voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Novatron ilmoittaa rekisteröidyille kaikista olennaisista muutoksista tähän tietosuojakäytäntöön ja käsittelytoimiin hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantulopäivää lähettämällä sähköpostia tai muulla tehokkaalla tavalla antaakseen rekisteröidyille kohtuullisen varoitusajan tällaisten muutosten seurausten arvioimiseksi. Jos et hyväksy tämän tietosuojakäytännön uutta versiota, voit lopettaa Palvelujen käytön ilmoittamalla siitä Novatronille Palveluiden kautta tai ottamalla meihin yhteyttä. Tässä tapauksessa tämän tietosuojakäytännön uusi versio ei sido sinua.

Rekisteröi järjestelmänvalvoja ja järjestelmänvalvojan roolit Xsite® MANAGE -sovelluksessa

Xsite Managen käyttö mahdollistaa asiakkaan ja loppukäyttäjän henkilötietojen keräämisen ja tallentamisen järjestelmän eri toimintoihin. Asiakkaan ja loppukäyttäjän tulee tässä suhteessa noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Palveluntarjoaja (Xsite® MANAGE) voi asiakkaan ohjeiden mukaisesti toimia asiakkaan toimittamien kolmansien osapuolten henkilötietojen käsittelijänä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Rekisterinpitäjänä asiakas ja loppukäyttäjä ovat vastuussa henkilötietojen oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta. Lisäksi asiakas ja loppukäyttäjä ovat vastuussa siitä, että heillä on oikeus käsitellä tietoja, toimittaa tiedot käsittelyyn ja myöntää palveluntarjoajalle (Xsite® MANAGE) oikeus käsitellä tietoja.

Kysymyksiä ja huolenaiheita

Novatron on sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan käyttäjien yksityisyyttä sekä noudattamaan soveltuvia tietosuoja- ja yksityisyyslakeja. Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita koskien tietojenkäsittelykäytäntöjä tai jos käytät sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiaan, tai olet huolissasi tavasta, jolla olemme käsitelleet minkä tahansa tietosuoja-asian, lähetä viesti Novatronille.

Novatron Oy
y-tunnus 0955651-5
Jasperintie 312
33960 Pirkkala Suomi

Ota yhteyttä

  • Lomake tallentaa tietoja sivuston tietokantaan. Voit lukea kuinka käsittelemme tallennettuja tietoja tietosuojaselosteestamme.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.