fbpx

Liikenneturvallisuuden -ja sujuvuuden parantaminen mallipohjaisen tuotannon avulla

30 syyskuun, 2019

Helsingistä ajaessa, 16 kilometriä ennen Turun keskustaa tieväylät maisemineen ovat kevään ja kesän 2019 aikana muuttuneet. Tämä johtuu Turun kehätiellä käynnissä olevasta kehätien parannushankkeesta, joka kattaa yhdeksän kilometrin Kausela-Kirismäki osuuden E18 tiellä.  Mallipohjaisena tuotantona toteutettavan hankkeen valmistumisen myötä yhden suomen tärkeimmän logistisen liikeväylän liikenneturvallisuus ja sujuvuus paranee huomattavasti.

Esittely

E18 on lähes 2000 kilometriä pitkä Eurooppatie, joka kulkee Pietarista Suomen kautta Ruotsiin ja sieltä aina Pohjois-Irlantiin saakka. Suomen kohdalla tie kulkee Vaalimaalta Naantaliin, sisältäen välin Kausela-Kirismäki Turun kehätiellä. Kyseinen väli on elintärkeä lounaisrannikon liikennejärjestelmälle, elinkeinoelämälle, paikallisille asukkaille sekä Etelä-Suomen logistiikalle. Jo valmiiksi vilkasta tieosuutta kuormittaa lisäksi Turun, Raision ja Naantalin satamiin kulkeva rekkaliikenne.

Väylän toteuttamassa kaksivaiheisen hankkeen ensimmäisessä vaiheessa parannetaan liikenneturvallisuutta -ja sujuvuutta muuttamalla osa tiestä kaksikaistaisesta nelikaistaiseksi. Lisäksi rakennetaan eritasoliittymiä sekä parannetaan nykyistä Helsingistä Turkuun päin menevää Kirismäen eritasoliittymää.  Maaliskuussa 2019 alkaneista ensimmäisen vaiheen rakennustöistä vastaa Destia Oy. Ensimmäisen vaiheen on tarkoitus valmistua vuoteen 2021 mennessä.

 

Rakentaminen

Koska kyseessä on STK-hanke (Suunnittele, Toteuta, Kehitä -hanke) Destia haki ratkaisuja ja kustannussäästöjä yhteistyössä tilaajan kanssa jo ennen toteutuksen alkua. Tämän vaiheen tuloksena luotiin alustava rakennussuunnitelma, jonka pohjalta tehtiin ensimmäiset suunnitelmat toteutukseen.

Ensimmäisen vaiheen suurimmat työt tehdään Helsinki -Turku moottoritiellä, Kirismäen risteyssillan kohdalla missä kaikki Helsingistä tuleva liikenne joudutaan järjestelemään uudelleen. Parhaillaan menossa ovat massanvaihdot ja kallion räjäytystä risteyssillan ympäriltä. Tätä juttua tehdessä Kesäkuussa Neljän kilometrin päässä Pukkilan eritasoliittymätyömaalla oli päästy jo valamaan paalulaattoja sillan tuloramppien penkereitä varten.

mallipohjainen tuotanto

Mittauspäällikkö Tero Maijala esittelee hankkeen ensimmäisen vaiheen suunnitelmaa. Hankkeen mallien koneohjauskelpoisuus voidaan
varmistaa Xsite® PRO -työpöytäsimulaattorilla.

Kehätien parannus toteutetaan täysin mallipohjaisesti, mikä on Destian työmailla tuttua. Destia on ollut pilotoimassa mallipohjaista tuotantoa Suomessa jo vuosia, miksi paperittomuus oli tälläkin hankkeella päivän selvää. Hankkeen pääsuunnittelija Ville Suntio sanookin mallipohjaisen tuotannon olevan ainoa tapa toimia työmaalla. Suntio vastaa hankkeella suunnittelusta ja välittää tietoa työmaapäällikölle ja suunnitteluohjaajalle. ”Mallipohjaisen tuotannon hyödyntäminen ei katso ikää tai työkokemuksen määrää. Esimerkiksi tällä työmaalla ikähaitari on 30 – 70 vuotta, kesäharjoittelijasta kokeneeseen geosuunnittelijaan” -Suntio kertoo.  ”Ensimmäinen silmiin pistävä hyöty mallipohjaisessa tuotannossa näkyy siinä, että tarkasteltava tieto on paljon monipuolisempaa, kun perinteisten paperien sijaan voidaan reaaliajassa seurata monipuolisesti hankkeen etenemistä käytössä olevien ohjelmistojen avulla.” -Suntio valaisee

Hankkeella toimitaan myös mallipohjaista tuotantoa tukevan YIV- ohjeen mukaan, jonka ansiosta ”kaikki menee taiteen sääntöjen mukaan” -kuten mittauspäällikkö Tero Maijala kertoo. YIV-ohjeista löytyy mm. valmis kansiorakenne, joka helpottaa tiedon tallentamista sekä sen löytymistä isoilla työmailla. ”Kun joka hankkeessa on sama rakenne niin kenenkään osapuolen, suunnittelijoista konekuskeihin, ei tarvitse aina pohtia missä mikin tiedosto on, kun tietää jo valmiiksi” -Maijala kertoo.

Mallipohjainen tuotanto suunnittelusta toteutukseen

Hankkeella on paljon työvaiheita. Kesäkuuhun mennessä malleja oli tehty 285 kappaletta ja määrä kasvaa koko ajan. Kaikki suunnitelmat tehdään XML- formaatissa. Suunnittelija laatii suunnitelmat, ja siirtää ne Tero Maijalalle ja automaatio-operaattori Jokke Kelahaaralle tarkastettavaksi. ”Jos suunnitelmat on valmiiksi kolmioitu niin meidän tarvitsee vain tarkistaa ne” -Maijala kertoo. ”Jos suunnittelijalta on tullut pelkästään taiteviivat, kolmioimme ne 3D-Winillä” – Hän jatkaa. Kun suunnitelmat on viety pilvipalveluun, ne latautuvat automaattisesti kaivinkoneen koneohjausjärjestelmään, ja kuski pystyy valitsemaan tarvitsemansa mallin helposti.

Koneohjaus on ollut käytössä hankkeella jo ensimmäisestä kauhallisesta lähtien. Kaivinkoneita hankkeella on 11 ja kymmenessä niissä on koneohjausjärjestelmä. ”Koneohjaus on vaatimuksena kaikissa hankkeella olevissa koneissa, ellei maanrakennuskonetta olla ottamassa sellaiseen työhön missä ei koneohjausta oikeasti tarvita. Tällä hankkeella yksi kone on moottoritien päässä lastauskoneena, mutta kun aletaan esimerkiksi tekemään rakenteita niin koneohjaus vaaditaan” – Maijala sanoo. Etenkin Kirismäen risteyssillan kohdalla koneohjauksesta on suuri etu, sillä siellä urakka on iso; Kirismäen kohdalla kaivetaan kahdeksan metriä moottoritien alle ja louhitaan kalliota. Lisäksi tehdään massanvaihtoja, tasataan pintoja kantavaksi ja tehdään alusrakenteita. Nämä työvaiheet etenisivät paljon hitaammin ilman mallipohjaista tuotantoa ja koneohjausta.

Mallipohjainen tuotanto ja Xsite PRO® 3D

Koska Xsite® PRO 3D-järjestelmä on kehitetty tukemaan täysivaltaisesti tietomalleja, on Novatronin koneohjauksen käyttö mallipohjaisessa hankkeessa luontevaa. Turun kehätiellä työskentelevistä koneista lähes kaikki on varustettu Xsite® PRO 3D-järjestelmillä. Yhdeksi järjestelmän isoimmista eduista hankkeella nostetaan helppo ja tehokas tiedonhallinta. Järjestelmä sisältää yleisten inframallivaatimusten (YIV) mukaisen projektihakemiston, minkä avulla konekuski löytää oikeat mallit helposti ja nopeasti. Jos suunnitelmiin tulee muutoksia, ne päivittyvät automaattisesti kuskin järjestelmään. Maijala kiittelee, että myös työmaan muun henkilöstön työt helpottuvat Xsite® -järjestelmien ansiosta. Suunnittelusta tulevat mallit menevät langattomasti koneohjausjärjestelmiin ilman formaatinmuunnosta, ja järjestelmästä takaisin tulevaa tietoa voi myös käyttää sellaisenaan. ”Kun Xsite® -koneohjausjärjestelmään lyödään mallia ja tieto tulee takaisin, se ei ole tyhmentynyt vaan sitä pystyy hyödyntämään sellaisenaan. Yksi mittaajien työtä hidastava tekijä on, että jos tieto on pirstaleista sitä, täytyy muokata ja yhdistää. Xsiteä käytettäessä tätä ongelmaa ei ole, koska järjestelmästä tuleva tieto on valmista, viisasta tietoa” -Maijala kertoo


Kirismäessä massanvaihtoja ja kallion räjäytystä. Novatronin Xsite® -koneohjaus on laajassa käytössä hankkeella.

Kaivinkonejärjestelmien lisäksi hankkeella on käytössä mittaajille ja työnjohdolle suunniteltu työmaatabletti, Xsite® PAD, jolla pystytään reaaliajassa seuraamaan työmaan etenemistä, sekä esimerkiksi mittaamaan kontrollipisteitä konekuskeja varten. ”Työnjohtajat pystyvät seuraamaan tehdäänkö töitä suunnitelman mukaisissa koroissa sekä tekemään työmaan seurantaan liittyviä mittauksia. Tämän lisäksi mittaajat voivat tehdä laitteella mm. projektin laatumittauksia” -Maijala kertoo. Hän lisää PADin olevan erittäin helppokäyttöinen, minkä takia laite on koko työmaahenkilöstön suosiossa.

Xsite® PAD mahdollistaa jatkuvan yhteyden toimiston ja maaston välillä pilvipalvelun avulla. ”Jos vaikka havaitaan mallin puuttuminen maastossa, soitetaan toimistoon ja toimistolta ladataan malli Infrakit-palveluun. Hommat jatkuvat saman tien, ilman erillistä toimistokäyntiä.” -Maijala valaisee.


Xsite® PADillä työmaan mittaushenkilöstö ja työnjohto näkevät samat mallit, tai niiden puutteet, kuin konekuljettajatkin.
Laitteen sisäänrakennettu Infrakit-integraatio varmistaa tiedon sujuvan liikkumisen työmaalta toimistolle.

 

Jaa artikkeli:

Katso myös:

Ota yhteyttä

  • Lomake tallentaa tietoja sivuston tietokantaan. Voit lukea kuinka käsittelemme tallennettuja tietoja tietosuojaselosteestamme.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.