Maskinförarnas introduktion (SWE)

Meningen med denna guide är att stöda maskinförarnas introduktion i infra-arbetsfältens modellbaserade produktion.
I guiden behandlas följande saker:
1.    Maskinstyrningsmodellernas innehåll och dess användning
2.    Kontroll av maskinernas positionsnoggrannhet
3.    Sparande av asbuilt- och kartläggningsdata

pdf

Maskinförarnas introduktion (SWE)

lataa