fbpx

Koneohjauksen hyödyntäminen pienemmillä työmailla

27 helmikuun, 2020

3D-koneohjaus on isoissa hankkeissa jo arkipäivää, ja sen hyödyntäminen on yleistymässä kovaa vauhtia myös pienemmillä työmailla. Mutta mistä tietää minkä kokoisessa projektissa koneohjausta kannattaa hyödyntää? Miten koneohjausmallit tilataan? Entäs kustannukset? Tässä blogitekstissä annamme vinkkejä, miten voit arvioida kannattaako projekti toteuttaa koneohjauksella, ja miten voit itse tilata 3D-koneohjauksessa käytettävät mallit.

 

Koneohjaus hyödyttää pienenellä työmaalla
3D-koneohjauksen hyödyntäminen yleistyy myös pienemmillä työmailla, kuten talopohjien teossa.

Siellä missä mittamies, siellä myös koneohjaus

”Nykyään koneohjauksella toteutetaan paljon pohjarakennuskohteita, omakotitalon pohjia ja muuta pienempiä kohteita. Toki isoja asuinalueita, katu-urakoita sekä teollisuusrakennushankkeita tehdään edelleen, mutta tänä päivänä määrä jakaantuu 50/50 ” -kertoo 3D Koppi Oy:n Sami Rautkoski. 3D-Koppi Oy on yksi Novatronin kumppaneista, joka tuottaa digitaalisia aineistoja eli koneohjausmalleja koneohjausjärjestelmiin.

”Hyvänä nyrkkisääntönä voisi sanoa, että koneohjausta kannattaa hyödyntää kaikkialla siellä missä tarvittaisiin mittamiestä”

3D-koneohjauksessa koneohjausmallit ovat avainroolissa. Mallien avulla kuski pystyy tekemään työnsä tehokkaasti ja oikeassa järjestyksessä ilman turhia odotusaikoja. Malli voidaan tehdä pienellä työmaalla, esimerkiksi omakotitaloa rakentaessa, yhdestä leikkauspinnasta, anturoiden paikasta tai maaston muotoilusta. Infrahankkeessa se voi tarkoittaa rakennekerrosten lisäksi mallia sadevesilinjasta, putkilinjasta, valopylväistä tai rumpujen paikoista. ”Koneohjausta kannattaa tänä päivänä hyödyntää sellaisilla työmailla missä tuotetaan uutta. Hyvänä nyrkkisääntönä voisi sanoa että koneohjausta kannattaa nykyään hyödyntää kaikkialla siellä, missä tarvittaisiin mittamiestä” -3D-Kopin Iiro Villman kertoo.

 

Koneohjausmallien tilaaminen

Koneohjausmallien tekemisen vastuu määritellään yleensä jo tarjouspyyntövaiheessa. Yleinen käytäntö on, että mallien tuottaminen on rakennuttajan tai koneurakoitsijan vastuulla, riippuen kohteen suuruudesta.

Koneohjausmallien tilaaminen on melko yksinkertaista. ”Yleinen tapa on että asiakas soittaa meille, ja käymme hänen kanssaan urakkaa läpi. Millainen urakka on kyseessä, milloi urakka alkaa ja mihin mennessä aineisto tarvitaan. Jos urakoitsija ei ole aikaisemmin työskennellyt koneohjauksen tai mallien kanssa, kerromme mitä aineistoa meille pitää toimittaa jotta mallit saadaan tehtyä”- Iiro kertoo. ”Se voi olla tarjousvaiheen aineisto CAD -suunnitelmamuodossa, kuvat kadunpätkän leikkausrakenteesta, karttakuvat tai perustussuunnitelma talosta” -Sami jatkaa.

”Novatronin koneohjausta käytettäessä otamme etäyhteyden ja voimme katsoa mallit läpi yhdessä kuskin kanssa jotta hän pääsee työssään alkuun.”

Kun tarvittavat lähtöaineistot on toimitettu, mallintaja tekee niiden pohjalta koneohjausmallit ja siirtää ne asiakkaan järjestelmään langattomasti. ”Novatronin järjestelmää käytettäessä saamme suoran etäyhteyden asiakkaan järjestelmään ja voimme tällä tavalla katsoa kuskin kanssa mallit läpi, jotta hän pääsee työssään alkuun. Voimme samalla myös näyttää kuskille esimerkiksi mistä tarkepisteitä otetaan.” – Iiro kertoo.  Jos asiakkaalle ei ole mahdollisuutta langattomaan tiedonsiirtoon, voidaan malleja toimittaa myös sähköpostiin ja asiakas siirtää mallit itse USB-tikulla järjestelmään.

Mallin tekemisen kesto riippuu Iiron ja Samin mukaan täysin projektista: ”Joskus olemme toimittaneet aineistoja jopa puolen tunnin varoitusajalla, mutta toki jokainen tapaus on erilainen. Jos kyseessä on työmaa jossa on eri vaiheita ja useampia pintoja, ensin tehdään kiireellisimmät mallit jotta työmaa pääse käyntiin ja sen jälkeen teemme loput. Urakoitsijan ei tarvitse pelätä, että isojen aineistotarpeiden myötä mallien tekoon menisi aikaa ja urakan alku viivästyisi”- Iiro kertoo.  ”Jos saamme suunnittelijan aineiston sähköisesti, meillä ei ole tarvetta käydä työmaalla mittaamassa, jotta voisimme tehdä mallit”- Sami valaisee

3D-Kopin mukaan on urakoitsijasta kiinni, montako mallia tarvitaan. Joku voi pärjätä pelkällä taustakartalla, mutta jos koneohjauksen hyödyistä halutaan kaikki irti, malleja kannattaa tehdä useampi. Talotyömaalla se voisi tarkoittaa malleja anturapohjista, rakennuskaivannosta, putkilinjoista sekä pihan valmiista pinnasta.

koneohjausmalli talonpohjasta
Yksinkertaisten koneohjausmallien tekeminen onnistuu helposti myös suoraan järjestelmällä.
Esimerkki hallin pohjan koneohjausmallista Novatronin Xsite® PRO 3D-koneohjausjärjestelmässä.

Koneohjausmallien kustannukset ja hyödyt

Koneohjausmallien kustannukset riippuvat lähtötiedoista, ja siitä mitä kaikkea koneohjausmalliin halutaan. Tästä syystä mallit tehdään tuntityönä ja hinta on projektiperustainen. Pienissä urakoissa mallien tekoon menee vähemmän aikaa, joten kustannuskin on pienempi. 3D-Kopin mukaan yksinkertaisten koneohjausmallien, esimerkiksi omakotitalon pohjan, tekeminen lähtee 100 eurosta ylöspäin. Koska kaikki työ ensimmäisestä kontaktista lähtien voidaan tehdä puhelimen sekä tietokoneen välityksellä, ei urakoitsijan tarvitse tuhlata tärkeää työaikaansa palavereissa aiheen tiimoilta eikä mallintajalla kulu arvokasta aikaa esimerkiksi matkustamiseen.

Vaikka isoissa hankkeissa mallinnuskustannukset ovat prosentuaalisesti pienemmät urakkahintaan nähden kuin pienissä kohteissa, ovat Iiro ja Sami sitä mieltä että koneohjausta ja malleja kannattaa hyödyntää pienilläkin työmailla,  ja se on myös rahallinen etu.  Esimerkkinä he antavat omakotitalotyömaan, jossa koneohjausta käyttäessä turhat odottelut jäävät pois. ”Omakotitalotyömaasta, jossa maarakennustyöt eivät saa kestää kauan, odotusajat voivat olla pitkiä ja kustannukset isommat jos koneohjausta ei hyödynnetä” -Iiro sanoo. ”Täytyy myös muistaa, että pelkän mittamiehen käynti työmaalla voi maksaa saman verran kuin kaikki kohteen mallit.”

”Kuljettajilta tulee palautetta etteivät halua tehdä töitä enää ilman järjestelmää” Sami sanoo. ”Jo vuosia sitten eräs asiakas sanoi, ettei enää pystyisi tekemään isoja kokonaisuuksia ilman koneohjausta”. Iiro komppaa.

Hyödyt koneohjauksessa ja mallien käyttämisessä:

 • Materiaalikustannukset pienenevät: 5 senttimetriä säästettyä leikkausta voi säästää tuhansia euroja
 • Mallinnuskustannukset ovat huomattavasti pienemmät kuin mittauskustannukset
 • Kuljettajan työskentely helpottuu
 • Työt nopeutuvat ja ne tulevat tehtyä oikeassa järjestyksessä
 • Kuljettaja pystyy toimimaan itsenäisemmin
 • Työnjohtajan ei tarvitse seisoa vieressä ohjeistamassa
 • Parempi tiedonhallinta: kaikilla hankkeen osapuolilla tarvittava tieto käytössä
 • Urakan läpimenoaika puolittuu (Verrattuna perinteiseen työtapaan)
 • Koneohjausmallien käytöllä vältetään turhia käyntejä työmaalla
 • Talo- tai tietyömailla massat osataan viedä suoraan paikoilleen mallien avulla, eikä pintamaita ei tarvitse käyttää välivarastoina
 • Massat voidaan muotoilla jo kaivuuvaiheessa paikkaan missä ne eivät ole tiellä
 • Turhat työvaiheet jäävät pois kun pinnat saadaan kerralla oikeaan korkoon
 • Mitä monimuotoisempi kohde on, sitä enemmän kuski hyötyy. Ennen koneohjausta tuli paljon hukkatäyttöä monimuotoisuuden takia. Nyt sitä ongelmaa ei ole

*lähde 3D-Koppi Oy

Tiesitkö? Yksinkertaisen 3D-koneohjausmallin teko onnistuu helposti suoraan Novatronin Xsite® PRO 3D-järjestelmällä! Katso video!

Jaa artikkeli:

Katso myös:

Ota yhteyttä

 • Lomake tallentaa tietoja sivuston tietokantaan. Voit lukea kuinka käsittelemme tallennettuja tietoja tietosuojaselosteestamme.
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.