Mätinstruktioner för en modellbaserad byggarbetsplats (SWE)

Denna guide är en praktisk guide till de mätpersoner som jobbar på ett modellbaserat projekt, för att kontrollera arbetsmaskinerna och basstationer samt att kunna utföra asbuilt- och kontrollmätning på rätt sätt.

Mätguiden baserar sig på metoder som har visat sig vara fungerande i praktiken. Genom att arbeta enligt de metoder som beskrivs i guiden så har man uppnått tillförlitligheten och noggrannheten som krävs för modellbaserad konstruktion. Denna guide stöder och kompletterar användningen av kvalitetssäkringsmetoden för vägprojekt.

pdf

Mätinstruktioner för en modellbaserad byggarbetsplats (SWE)

lataa