Mallinnusohje 3D-Win – Mallinnusohje 1.21

Ohjeen tarkoitus on kuvata tiedon siirtäminen 3D-Win:istä Xsite PRO LandNovaan inframodel 3 (IM3) työnkulkua käyttäen. Inframodel 3 –skema on julkaistu 2013 ja otettu yleiseen käyttöön 2014. Inframodel 4 –skeman tavoiteaikataulu on 2017 lokakuun loppu. IM4 –tiedonsiirtoa tultaneen vaatimaan tilaajien toimesta ainakin jossain määrin vuoden 2018 aikana. Ohjeen mukainen työnkulku on todettu toimivaksi ja se tehostaa mallinnusta edellisen sukupolven käytäntöön verrattuna. Tämän lisäksi se tuottaa kuljettajalle tehokkaamman aineiston.

pdf

Mallinnusohje 3D-Win – Mallinnusohje 1.21

lataa